Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
examens

DIPLOMERENDE EXAMENS
Studie-jaren 2016-2017

 

PRAKTIJK-EXAMENS "MASSAGE"

Het praktijk-examen "massage" vindt in principe plaats tijdens de laatste massage-les, tenzij anders overeen gekomen.
Afhankelijk van de gekozen opleiding, betreft het volgende cursussen:
« oefendag massage »
« marmas 2 »
« proprioceptie & pranayam 3 »

Men dient op voorhand expliciet aan het secretariaat te melden dat men op die bepaalde cursus het praktijk-examen wil afleggen (men kan er immers ook een jaar mee wachten bvb).

THEORETISCHE EXAMENS


Het theoretisch eind-examen wordt eind juni - begin juli ingericht.
Er is een tweede zittijd begin januari.

Het theoretisch examen gebeurt per mail. De examinandi kunnen alle bronnen gebruiken waarover ze beschikken, net als ze dat in de dagelijkse praktijk kunnen voor elk consult of massage.
Derhalve richten de vragen zich voornamelijk op toepassing en gevolgtrekking, in plaats van op het reproduceren van de inhoud van de opleiding, de opgelegde werken, de casussen, enz.
De antwoorden dienen binnen de gestelde tijd teruggestuurd te worden. Het is dus noodzakelijk de leerstof goed te beheersen om de juiste conclusies te kunnen trekken binnen deze tijdsliemiet !

OPGELET:
« Masseurs » & « Practitioners » dienen hun eindexamen af te leggen ten laatste 1 schooljaar na het volgen van de cursus Propriocepcis & Pranayam en na het afleggen van hun praktijk-examen.
« Consulenten » & « Practitioners » dienen hun eindexamen af te leggen ten laatste 1 schooljaar na het volgen van de cursus Kayachikitsa.
Indien 2 of meer schooljaren verstreken zijn, kan de paedagogische commissie bijkomende voorwaarden opleggen!

Men dient alle cursussen gevolgd te hebben om het eind-examen te kunnen afleggen én alle vereiste verslagen te hebben ingediend en hierop 60% of meer behaald te hebben.

 

Inschrijven


Men dient zich steeds vooraf in te schrijven voor elk examen-moment of zittijd via dit formulier.

Wie een korte opleiding of een opleiding à-la-carte volgde dient afzonderlijk 100€ examengeld te storten voor de eerste zittijd.

Wie ingeschreven was voor een zittijd kan zich gratis inschrijven voor de daaropvolgende zittijd.

 

DATA

 

Schooljaar 2016-17

Eerste zittijd:

zaterdag 1 juli 2017, om 10u voor:
« Ayurvedisch Wellness Masseur »
« Helend Ayurvedisch Masseur »
« Ayurvedisch Practitioner (massage-gedeelte) ».

zondag 2 juli 2017, om 10u voor:
« Ayur-Life Coach »
« Ayurvedisch Consulent »
« Ayurvedisch Practitioner (kayachikitsa-gedeelte) »

De antwoorden dienen teruggestuurd te worden binnen de tijdslimiet, vermeld op de examenmail.

 

 

Schooljaar 2016-17

Tweede zittijd:

begin januari 2018.

TOP

 

 
Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english