Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

NIEUWE WEBSITE !!! Klik hier !
>> SCHOOL VOOR AYURVEDA <<

=> Home => Gediplomeerde Beroeps-Opleidingen => examens

BEROEPS-OPLEIDINGEN
examens

DIPLOMERENDE EXAMENS
Studie-jaren 2016-2017

 

PRAKTIJK-EXAMENS "MASSAGE"

Het praktijk-examen "massage" vindt in principe plaats tijdens de laatste massage-les, tenzij anders overeen gekomen.
Afhankelijk van de gekozen opleiding, betreft het volgende cursussen:
« oefendag massage »
« marmas 2 »
« proprioceptie & pranayam 3 »

Men dient op voorhand expliciet aan het secretariaat te melden dat men op die bepaalde cursus het praktijk-examen wil afleggen (men kan er immers ook een jaar mee wachten bvb).

THEORETISCHE EXAMENS


Het theoretisch eind-examen wordt eind juni - begin juli ingericht.
Er is een tweede zittijd begin januari.

Het theoretisch examen gebeurt per mail. De examinandi kunnen alle bronnen gebruiken waarover ze beschikken, net als ze dat in de dagelijkse praktijk kunnen voor elk consult of massage.
Derhalve richten de vragen zich voornamelijk op toepassing en gevolgtrekking, in plaats van op het reproduceren van de inhoud van de opleiding, de opgelegde werken, de casussen, enz.
De antwoorden dienen binnen de gestelde tijd teruggestuurd te worden. Het is dus noodzakelijk de leerstof goed te beheersen om de juiste conclusies te kunnen trekken binnen deze tijdsliemiet !

OPGELET:
« Masseurs » & « Practitioners » dienen hun eindexamen af te leggen ten laatste 1 schooljaar na het volgen van de cursus Propriocepcis & Pranayam en na het afleggen van hun praktijk-examen.
« Consulenten » & « Practitioners » dienen hun eindexamen af te leggen ten laatste 1 schooljaar na het volgen van de cursusKayachikitsa.
Indien 2 of meer schooljaren verstreken zijn, kan de paedagogische commissie bijkomende voorwaarden opleggen!

Men dient alle cursussen gevolgd te hebben om het eind-examen te kunnen afleggen én alle vereiste verslagen te hebben ingediend en hierop 60% of meer behaald te hebben.

 

Inschrijven


Men dient zich steeds vooraf in te schrijven voor elk examen-moment of zittijd via => formNl-Fr-exam.html" class="bodytitle">dit formulier.

Wie een korte opleiding of een opleiding à-la-carte volgde dient afzonderlijk 100€ examengeld te storten voor de eerste zittijd.

Wie ingeschreven was voor een zittijd kan zich gratis inschrijven voor de daaropvolgende zittijd.

 

DATA

 

Schooljaar 2016-17

Eerste zittijd:

zaterdag 1 juli 2017, om 10u voor:
« Ayurvedisch Wellness Masseur »
« Helend Ayurvedisch Masseur »
« Ayurvedisch Practitioner (massage-gedeelte) ».

zondag 2 juli 2017, om 10u voor:
« Ayur-Life Coach »
« Ayurvedisch Consulent »
« Ayurvedisch Practitioner (kayachikitsa-gedeelte) »

De antwoorden dienen teruggestuurd te worden binnen de tijdslimiet, vermeld op de examenmail.

 

 

Schooljaar 2016-17

Tweede zittijd:

begin januari 2018.

TOP

 

 
Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014
Veel gezochte woorden :
ayurveda school brussel YAH vzw contact
ayurveda school brussel YAH vzw route
ayurveda cursussen-a-la-carte
ayurveda cursus ayurvedische voedingsleer
ayurveda cursus gezond met ayurveda ayurvedisch koken
ayurveda cursus gezond met ayurveda de natuurlijke huisapotheek
ayurveda cursus gezond met ayurveda doshas zuivering
ayurveda cursus gezond met ayurveda physio pathologie deel 1
ayurveda cursus gezond met ayurveda physio pathologie deel 2
ayurveda cursus gezond met ayurveda praktijk week zuiverings kuur
ayurveda cursussen massage
ayurveda cursus anti stress massage shirodhara
ayurveda cursus ayurvedische massage abhyanga
ayurveda cursus ayurvedische olie behandelingen en massage
ayurveda cursus ayurvedische stempelmassage
ayurveda cursussen massage indicaties en tegen indicaties
ayurveda cursus marma massage
ayurveda cursus massage bij zwangerschap babys kinderen
ayurveda cursus meditatieve sattvische massage
ayurveda cursus massage propriocepcis pranayama
ayurveda cursus zuiverende gezichts massage
ayurveda cursus zuiverende lichaams massage
ayurveda cursus spiritualiteit chakra workshop
ayurveda cursus spiritualiteit vedische numerologie workshop
ayurveda data info
ayurveda data chronologisch
ayurveda data cursus roosters
ayurveda gratis downloads
ayurveda hoe inschrijven
ayurveda kennismaking
ayurveda logies ayurvilla
ayurveda team
ayurveda team inge de backer
ayurveda team john marchand
ayurveda documentatie
ayurveda dada harish johari
ayurveda gezond met ayurveda
ayurveda gezond met ayurveda ayurvedische massage technieken
ayurveda gezond met ayurveda ayurvedische recepten
ayurveda gezond met ayurveda chapatis rotis maken
ayurveda jobs
ayurveda karma numerologie
ayurveda links
ayurveda schilderijen
ayurveda spiritueel
ayurveda documentatie yoga geestelijk evenwicht
ayurveda diplomerende examens
ayurveda geaccrediteerde opleiding ayurvedisch consulent
ayurveda geaccrediteerde opleiding ayurvedisch practitioner
ayurveda geaccrediteerde opleiding helend ayurvedisch masseur
ayurveda intervisie en supervisie
ayurveda intervisie en supervisie massage oefendag
ayurveda korte opleiding ayur life coach
ayurveda korte opleiding ayurvedisch wellness masseur
ayurveda overzicht opleidingen
ayurveda wettelijk
ayurveda permanente vorming
ayurveda permanente vorming prive bijlessen supervisie
ayurveda massage advies consult

 
Harish Johari en Ayurveda