Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om
 
=> Home => Contact =>
CONTACT
Home > »YAH« vzw

Yoga & Ayurveda Belgie

YAH vzw - Internationale School voor Ayurveda


»YAH« vzw
Internationale School voor Ayurveda
Rumoldusstraat 35, 1730 Dilbeek (Brussel)


Onze vereniging "YAH" is een vereniging zonder winstoogmerk.

Hoe het allemaal begon:
Na het heengaan van Harish Johari in 1999, hadden vele van zijn leerlingen wereldwijd het gevoel dat ze de bijzondere opleiding die ze in de loop van 20-30 jaar van Harish Johari hadden ontvangen, met hun medemens moesten delen. "This knowledge belongs to mankind"!
(Zie ook het artikel: "Harish Johari's visie voor het westen")

Zo ook in België, waar Harish Johari jaarlijks wekenlang les gaf gedurende 20 jaar, werd die behoefte ervaren.
Een aantal van zijn leerlingen richtten de vzw YAH (Yoga & Ayurveda Health) op, om laag-drempelige & betaalbare cursussen & opleidingen te organiseren in Vlaanderen & Wallonië. Op die manier kunnen we de kennis & ervaring van Harish Johari met een zo ruim mogelijk publiek delen.
De vzw YAH distanciëert zich dan ook uitdrukkelijk van alle ayurvedische instituten die zo weinig mogelijk informatie zo duur mogelijk proberen te verkopen.
Vervolgens is het adagium van de vzw dat de informatie & cursussen "onmiddellijk toepasbaar" moeten zijn in het dagelijkse leven.

Naast onze activiteiten in Vlaanderen & Wallonië, stonden we mee aan de wieg van de oprichting van "CURCUMA France", onze zusteroganisatie in Zuid-Frankrijk, die aldaar de verspreiding van Harish Johari's kennis op zich neemt.

Uittreksel uit de statuten:
Artikel 2 : Adres van de maatschappelijke zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te J. Duquesnoylaan 8, B-9051 St.-Denijs Westrem, gerechtelijk arrondissement Gent - België.
Art 3. Maatschappelijk doel:
Het doel van de vereniging is gezondheidsvoorlichting en –opvoeding te verstrekken en, vertrekkende vanuit de eeuwenoude vedische kennis, hierbij op holistische wijze een integratie te bewerkstelligen van vedische, allopatische en naturopatische inzichten inzake preventieve zelfzorg. (...)
Ten behoeve van haar leden en derden kan de vereniging lezingen, studiedagen en opleidingen inrichten. Het betreft hier in het bijzonder theoretische & praktische cursussen en opleidingen in lichamelijk welzijn & lichaamsverzorging, voeding, massage, zuiveringskuren & -methoden, kruiden, ontspanning, meditatie & yoga.
Deze onderwijsactiviteit richt zich zowel naar het breed publiek alsook specifiek naar bepaalde beroepsgroepen, zoals gezondheidsconsulenten, yogaleerkrachten & diverse zorgverstrekkers.
De vereniging kan ook zelf beroepsopleidingen inrichten zoals voor masseurs/masseuses en andere zorgverstrekkers, gezondheidsconsulenten, yogaleerkrachten, e.d.m.
Art 6.Bijdragen:
Het lidmaatschap voor effectieve & toegetreden leden is gratis.

Ondernemings-nummer:
NN 876.793.985

YOGA & AYURVEDA

YOGA wil zeggen, "eenheid", "verbinden". YOGA is een spirituele activiteit die het individu opnieuw verbindt met de ander, met de kosmos. Het gevoel van gescheiden te zijn, een afgescheiden entiteit, wordt door YOGA-beoefening stilaan vervangen door een gevoel van verbondenheid, van eenheid.

AYURVEDA leert je ervaren & begrijpen hoe de micro-kosmos die éénieder is, overeenstemt met de macro-kosmos. AYURVEDA leert je hoe je in de microkosmos van je eigen lichaam en wezen evenwicht kan creëren, in overeenstemming met de macro-kosmos, om aldus een spiritueel leven mogelijk te maken.

YOGA & AYURVEDA zij heel nauw verweven.
Wie asana's (yoga-houdingen) oefent, is soms meer bezig zijn lichaam in een betere conditie te brengen dan met spiritualiteit. Wie vastenkuren doet of zich aan een beperkt diëet houdt, is misschien meer met spiritualiteit bezig dan met zijn lichaam ....

Kenmerkend voor de benadering & het aanbod van onze school voor ayurveda

Wat het spirituele werk betreft spitst »Yoga & Ayurveda Health« zich vooral toe op werken met de chakra's (werken met de spirituele energiecentra in het lichaam) en werken met klank (werken met kiemklanken en mantra's). Beide spirituele praktijken kunnen veilig door iedereen uitgevoerd worden, ook als men zich in een slechte algemene conditie bevindt. Het is onze ervaring dat veel mensen ademhalingsoefeningen (pranayama's) & meditaties verrichten waartoe zij fysiek niet in de juiste conditie verkeren, dwz. teveel toxines in het lichaam hebben, die met de meditiatie interferreren. Vandaar dat cursussen ayurvedische zuiverings-methoden en zuiverings-kuren voor ons evenzeer "yoga" zijn als "ayurveda".
Voor hatha-yoga (yoga-houdingen) verwijzen wij naar de Vlaamse, Nederlandse & Europese yogafederaties.

Om een spiritueel leven mogelijk te maken, spitst »Yoga & Ayurveda Health« zich vooral toe op het dagelijkse leven. Ayurveda is noch boekenwijsheid, noch een pillen-rek in een alternatieve winkel. Ayurveda ( = kennis van het leven ) is er in de eerste plaats om geleefd te worden. Onze ayurveda-cursussen zijn dan ook onmiddellijk toepasbaar in het dagelijkse leven. Ook de beroeps-opleidingen (ayurvedisch masseur, consulent & practitioner) staan met beide benen in de dagelijkse praktijk.

CONTACTEER »YAH« VZW

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english